9.1.13

Tallers a la Nau Estruch


L'Estruch, en col.laboració amb el Museu d'Art de Sabadell, obre convocatoria de residencia de creació de projectes artístics sabadellencs a NauEstruch per el periode del 1 de febrer al 31 de maig de 2013. La Fabrica de Creacio d'Arts en Viu l'Estruch es un equipament municipal ubicat al C/ Sant Isidre 140 de Sabadell. El centre disposa de tot tipus d'espais, serveis i recursos per a la formació, investigació, producció i exhibició d'arts en viu.

NauEstruch es l'area especialitzada en arts visuals. Ubicada a la nau sud de L'Estruch, les residencies de produccio de NauEstruch per a artistes i col.lectius artistics sabadellencs ofereixen espai de treball al Taller 2 per un període de quatre mesos.

Els artistes residents a NauEstruch poden, igualment, accedir als altres serveis de l'Estruch com ara sales d'assaig, medialab multimedia o teatre. En paral.lel, els artistes sabadellencs en residencia a NauEstruch prendran part, gratuitament, a les activitats formatives i relacionals de NauEstruch.

Tipologia dels projectes
Projectes d'arts visuals o d'arts plastiques, de qualsevol disciplina artistíca (pintura, escultura, vídeo, dibuix, fotografia, instal.lacio, etc.) o àmbit d'investigacio (disseny, urbanisme, arquitectura, etc.).

Destinataris
Artistes, col.lectius i projectes residents, total o parcialment, de Sabadell o comarca.

Documentacio que cal presentar
Curriculum de l'artista o col.lectiu i dossier explicatiu del nou projecte. Especificació de requeriment d'us o no de l'apartament. Aquesta documentació aixi com també la sol.licitud formal de residencia haura d'enviar-se necessariament a traves del web del centre: www.lestruch.cat, especificant aquesta convocatoria.

Criteri de selecció
El tribunal de seleccio valorara l'interes de la proposta i la seva adequacio als serveis i recursos ofertats per l'Estruch. Igualment, es valorara l'interès, la predisponibilitat i el compromis del sol.licitant per participar en les activitats formatives i relacionals de NauEstruch.

Periode de recepció de projectes
Del 21 de desembre de 2012 al 21 de gener de 2013

Condicions de la cessió
La selecció d'una proposta en aquesta linia de residencies de creacio de NauEstruch per a projectes sabadellencs podra portar implicit el requeriment d'exhibició de l'obra artistica produïda en els espais del Museu d'Art de Sabadell.

La companyia o artista seleccionat haurà de fer constar obligatoriament en tots els materials de difusió relacionats amb el projecte produit el logotips del centre i el de l'Ajuntament de Sabadell en qualitat d'organisme col.laborador.

Els artistes o col.lectius seleccionats en residencia signaran un document que regularà la cessió del espai on hi constaran el calendari, els horaris i les sales utilitzades, aixi com tambe l'acceptació de la normativa d'us, a mes de la contrapartida que s'acordi a canvi de la residencia de creació, si s'escau. L'incompliment per part de l'artista o col·lectiu seleccionat d'aquests pactes d'us deixaran sense efecte la cessió dels espais destinats a la residencia.

Igualment, aquesta linia de residencia esta concebuda com un servei de producció però, també, com una oferta d'ampliació de la formació dels artistes i col.lectius artistics sabadellencs. Una participació insuficient per part de l'artista sel.leccionat de les activitats formatives i relacionals de NauEstruch sera motiu de revisio de la continuïtat de la seva residencia.

Resolució de la convocatoria de residencies Els projectes seleccionats es faran públics el 22 de gener de 2013 i apareixeran publicats a la web de l'Estruch aquell mateix dia.

Per a mes informacio dels espais, serveis, durada i tipologia de residencies de producció que ofereix l'Estruch, consulteu www.lestruch.cat o be truqueu al 93 717 25 71.

S'ha produït un error en aquest gadget