18.11.09

Artafacta fanzine

L'Alex Camps ens recomana Artafacta Fanzine, un col·lectiu que genera activitats relacionades amb les arts plàstiques, el disseny, la il·lustració i el món audiovisual.
Cada mes, proposen il·lustrar una paraula inventada, anunciada el dia 15 de cada mes. El mateix dia es publica el fanzine digital en pdf.
La llibertat creativa i plàstica es total, sense cencures ni seleccions.
També inclou les dades de contacte dels autors participants, creant així una espècie de xarxa social.

Podeu veure i descarregar el fanzine de novembre aquí.

Per veure altres mesos i més informació, visiteu la web d'Artafacta.